08:00

Industry 4.0

08:00

התכנסות ורישום

08:45

ברכות
פלי הנמר

09:00

הרצאת פתיחה
רובי גינל

09:15

התמיכה הממשלתית במעבר לייצור מתקדם
ד'ר נחום איצקוביץ

09:30

תעשייה חכמה כאן ועכשיו - Show me the ROI

09:45

הרצאת צ'ק פוינט
Mati  Epstein

10:05

PlantSharp 4.0 – תעשייה חכמה הלכה למעשה
ירון הלפון

10:20

Enabling Industry 4.0 with Integrated Automation & Cloud Innovations
Michal Lichtman

10:35

המסע לתעשייה חכמה ב Philips Medical
טל  גרבינר

10:45

מי יוביל את המהפכה התעשייתית 4.0 – אנשים או רובוטים?
ילנה וילנצ'יק

11:00

מנחה: זוהר בנור, מנכ"ל, לין ישראל
 


זוהר  בנור
דנה שכטמן-שני
יזהר גלעד
משה פלד
ליאור בן חמו

11:30

המסע של מפעלי אינטל לעבר ייצור אוטונומי
שי  מונזון

11:40

AI בשירות החדשנות בתעשייה

12:00

כיצד חדשנות מסייעת למימוש הליבה העסקית

12:15

מנחה: יהודה קונפורטס, עורך ראשי, אנשים ומחשבים
יהודה קונפורטס
חיים רוסו
דפנה אבירם ניצן
ד"ר טל  לוטן
ד”ר עופר רימון
מיכל פינק

12:55

פרוייקט TECHFACTORY – מקטינים את הפער בין המסורתי להייטק.
גל  קול

13:10

הרצאת העשרה: על כלכלה טכנולוגיה ועתיד העבודה

13:25

מנחים: אילן אלתר, מנכ"ל  ALTERNET
יהודה קונפורטס, עורך ראשי, אנשים ומחשבים
יהודה קונפורטס

14:00

ארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu